Lecitel

Lecitel
Lecitel
Přejít na obsah

Pranické léčení nemůže zastoupit klasickou medicínu, 
ale může ji doplnit a obohatit. Když se nemoc po pranickém léčení 
nelepší, kontaktujte se s lékařem.
Pranické léčení je starou vědou, léčení energií.  
Zásady pranického léčení vymyslel Mistr Choa Kok Sui, 
přispůsobil staré techniky k dnešnímu použití.

Uzdrawianie Praniczne nie ma na celu zastąpić medycyny konwencjonalnej, 
lecz uzupełnić ją i wzbogacić.  Gdy w trakcie choroby jej symptomy nie ustępują, 
proszę natychmiast skonsultować się z lekarzem i/lub 
doświadczonym uzdrowicielem pranicznym.” (Master Choa Kok Sui)

Uzdrawianie praniczne jest współczesną nauką i sztuką uzdrawiania energią. 
Zasady Pranicznego uzdrawiania opracował Mistrz Choa Kok Sui; 
dostosował on starożytne techniki do współczesnych wymagań. 
Uzdrawianie praniczne stanowi zadziwiająco prostą i usystematyzowaną kombinację zasad i technik, 
które każdy może przyswoić i doskonalić, osiągając efektywne rezultaty. 
Używając Prany, czyli energii życiowej, praktykujący uczą się inicjować i 
przyśpieszać proces uzdrawiania w ciele.

Lecitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Návrat na obsah